Pa fath o ddefnyddiwr band eang ydych chi?

Mae pawb ohonom yn defnyddio band eang yn wahanol.

Mae angen ichi wybod beth i chwilio amdano er mwyn cael y band eang sy’n addas i’ch anghenion chi.

  • Y porwyr sylfaenol
    Dydw i ddim yn defnyddio llawer ar y rhyngrwyd, felly'r cyfan ydw i ei eisiau yw gwasanaeth dibynadwy am bris da
  • Y ffrydwyr brwd
    Rwy’n mynd yn rhwystredig pan fydd fy ngwasanaeth ffrydio teledu yn byffro neu rwy’n colli’r cysylltiad.
  • Y teulu gwancus am ddata
    Mae ein hanghenion band eang yn gorfod ymdopi gyda llawer ohonon ni ar-lein ar yr un pryd -i sicrhau nad ydyn ni’n colli’r cysylltiad.

Y porwyr sylfaenol

Dydw i ddim yn defnyddio llawer ar y rhyngrwyd, felly'r cyfan ydw i ei eisiau yw gwasanaeth dibynadwy am bris da

Rydych yn defnyddio’ch band eang i ddilyn y newyddion, cadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu a gwneud rhywfaint o siopa ar-lein.

Darganfod pa gyflymder rydych yn ei gael nawr drwy ddefnyddio gwiriwr cyflymdra Ofcom sydd ar gael yn Gymraeg.

Y ffrydwyr brwd

Rwy’n mynd yn rhwystredig pan fydd fy ngwasanaeth ffrydio teledu yn byffro neu rwy’n colli’r cysylltiad.

Rydych chi’n defnyddio band eang ar gyfer yr hanfodion, yn ogystal â gwylio rhaglenni teledu a ffilmiau a gwrando ar gerddoriaeth.

Darganfod pa gyflymder rydych yn ei gael nawr drwy ddefnyddio gwiriwr cyflymdra Ofcom sydd ar gael yn Gymraeg.

Y teulu gwancus am ddata

Mae ein hanghenion band eang yn gorfod ymdopi gyda llawer ohonon ni ar-lein ar yr un pryd -i sicrhau nad ydyn ni’n colli’r cysylltiad.

Teulu cyfan sy’n defnyddio band eang drwy’r dydd ar gyfer pethau fel gweithio’n fyw ar-lein, ffrydio, chwarae gemau, galwadau fideo neu lwytho i fyny.

Darganfod pa gyflymder rydych yn ei gael nawr drwy ddefnyddio gwiriwr cyflymdra Ofcom sydd ar gael yn Gymraeg.