Faint allwn i ei arbed ar fand eang?

Unwaith mae cyfnod y contract cychwynnol wedi dod i ben ac unrhyw fargeinion hyrwyddo wedi gorffen, gallai cost eich band eang gynyddu. Yn wir, mae ymchwil yn dangos bod pobl sydd wedi mynd tu hwnt i gyfnod eu contract cychwynnol yn talu tua 20% yn fwy am eu pecyn band eang.

Efallai y gallech chi gael eich pecyn band eang presennol yn rhatach - un ai gan eich darparwr presennol neu drwy newid i un newydd.

Ac os byddwch yn uwchraddio i gyflymderau uwch, does dim rhaid i hynny gostio mwy ichi chwaith. Mae bargeinion band eang cyflym iawn yn gallu cychwyn am oddeutu £20 - mae hynny’n llai nag yr ydych yn gallu’i dalu am rai pecynnau band eang safonol ar ôl mynd tu hwnt i gyfnod cychwynnol y contract.

Gallech ddefnyddio gwefan cymharu prisiau i weld y gwahanol fargeinion sydd ar gael. Mae Ofcom yn achredu nifer o wefannau cymharu i sicrhau eu bod yn gywir, hygyrch, tryloyw a chyfredol.

Mae nifer o gyrff eraill fel Money Saving Expert, Which? ac uSwitch yn caniatáu ichi gymharu prisiau’n hawdd a newid i ddarparwyr gwahanol.

 

Pris pan mae'r cynnig cychwynnol wedi dod i ben

Pris pan rydych chi'n arwyddo cytundeb newydd

BT safonol

£32.99

£24.99

BT cyflym iawn

£37.99

£29.99

Sky safonol

£30.00

£20.00

Sky cyflym iawn

£38.99

£30.00

TalkTalk safonol

£27.00

£19.95

TalkTalk cyflym iawn

£33.50

£23.50

Plusnet safonol

£29.98

£19.99

Plusnet cyflym iawn

£34.98

£23.99

EE safonol

£31.00

£20.00

EE cyflym iawn

£36.00

£25.00

Virgin Media cyflym iawn

£42.00

£27.00

Roedd y prisiau’n gywir ar Ragfyr 3 2018. Am y wybodaeth prisiau cyfredol, cysylltwch â'ch darparwr os gwelwch yn dda.  Rydyn ni wedi rhestri’r darparwyr hyn oherwydd eu bod gyda’i gilydd yn cyfrannu at 97% o’r farchnad band eang.