Faint allwn i ei arbed ar fand eang?

Unwaith mae cyfnod y contract cychwynnol wedi dod i ben ac unrhyw fargeinion hyrwyddo wedi gorffen, gallai cost eich band eang gynyddu. Yn wir, mae ymchwil yn dangos bod pobl sydd wedi mynd tu hwnt i gyfnod eu contract cychwynnol yn talu tua 20% yn fwy am eu pecyn band eang.

Efallai y gallech chi gael eich pecyn band eang presennol yn rhatach - un ai gan eich darparwr presennol neu drwy newid i un newydd.

Ac os byddwch yn uwchraddio i gyflymderau uwch, does dim rhaid i hynny gostio mwy ichi chwaith. Mae bargeinion band eang cyflym iawn yn gallu cychwyn am oddeutu £20 - mae hynny’n llai nag yr ydych yn gallu’i dalu am rai pecynnau band eang safonol ar ôl mynd tu hwnt i gyfnod cychwynnol y contract.

Gallech ddefnyddio gwefan cymharu prisiau i weld y gwahanol fargeinion sydd ar gael. Mae Ofcom yn achredu nifer o wefannau cymharu i sicrhau eu bod yn gywir, hygyrch, tryloyw a chyfredol.

Mae Which, cefnogwr Y Gorau o’ch Gwesanaeth hefyd yn cynnig teclyn cymharu band eang ar wefan Saesneg allanol.

Dyma rai o brisiau’r bargeinion band eang sy’n cael eu cynnig gan ddarparwyr band eang y DU.

Rydyn ni wedi rhestri’r darparwyr hyn gan ei bod gyda’i gilydd yn cyfrannu at 97% o’r farchnad band eang.

 Cyfnod contract lleiaf

Pris pan mae'r cynnig cychwynnol wedi dod i ben

Pris pan rydych chi'n arwyddo cytundeb newydd

BT safonol

24 mis

£37.99

£29.99

BT cyflym iawn

24 mis

£37.99

£29.99

Sky safonol

18 mis

£25.00

£20.00

Sky cyflym iawn

18 mis

£32.00

£27.00

TalkTalk safonol

24 mis

£30.00

£19.95

TalkTalk cyflym iawn

24 mis

£36.00

£21.95

Plusnet safonol

18 mis

£30.98

£19.99

Plusnet cyflym iawn

18 mis

£35.98

£23.99

EE safonol

18 mis

£32.00

£20.00

EE cyflym iawn

18 mis

£37.00

£24.00

Virgin Media cyflym iawn

12 mis

£44.00

£28.00

Mae’r holl brisiau o Ddiweddariad ‘Pure Pricing UK Broadband’ Rhagfyr 2019. Cysylltwch â’r darparwyr yn uniongyrchol os gwelwch yn dda am y prisiau diweddaraf.