Ffyrdd eraill o wella’ch band eang

Mae methu mynd ar-lein yn gallu achosi rhwystredigaeth

Ond hyd yn oed os na allwch chi newid y fargen rydych chi arni, mae yna bethau y gallwch eu gwneud i fod yn siŵr eich bod yn cael y gorau o’ch band eang.

  • Rhedeg prawf cyflymder gan ddefnyddio gwiriwr band eang Ofcom sydd ar gael yn Gymraeg
  • Rhedwch brawf cyflymder gan ddefnyddio gwiriwr cyflymder band eang Ofcom
  • Gwiriwch am ymyrraeth gyda dyfeisiau eraill neu’ch llinell tir
  • Gwiriwch fod eich llwybrydd wedi’i gysylltu’n iawn
  • Siaradwch â’ch darparwr am uwchraddio eich llwybrydd
  • Gwnewch yn siŵr fod eich band eang wedi’i ddiogelu â chyfrinair fel nad oes eraill yn ei ddefnyddio heb ganiatâd
  • Siaradwch â’ch darparwr band eang am eich problemau - gallai peiriannydd alw i’w datrys.

Dod o hyd i ganllawiau cyflymder band eang ar wefan Ofcom

Sut mae cwyno am eich band eang

Os ydych chi eisiau cwyno am eich band eang, cysylltwch â'ch darparwr.

Dylai gynnig camau ymarferol i helpu i ddatrys problem, neu efallai anfon darn newydd neu beiriannydd. Mae cod ymarfer cyflymderau band eang Ofcom yn golygu bods gennych hawl i dynnu allan o'ch contract heb gael eich cosbi os yw'r darparwr yn methu â darparu'r cyflymderau gofynnol a addawyd pan gymeroch chi'r contract.

Rhagor o wybodaeth am ddatrys anghydfod ar wefan Ofcom

Sut gall Ofcom helpu?

Er na all Ofcom ymchwilio i gwynion unigol, gallwn gynnig cyngor ac arweiniad ar sut mae datrys problemau. Gallwch ffonio llinell Gymraeg Ofcom ar 0300 123 2023.