Cymrwch y tri cham syml hyn i gael y fargen orau i chi: