Sut mae cael y fargen orau i chi

Nawr, rydych yn barod i brynu band eang gyda hyder. Mae’n bryd ichi siarad â’ch darparwr a chwilio am y fargen orau i chi.

Mae llawer o fargeinion ar gael ond mae’n gallu bod yn anodd dewis yr un iawn.  Pa un a ydych yn siarad â’ch darparwr presennol neu’n siopa o gwmpas, dyma beth ddylech chi edrych arno.

Cwestiynau allweddol i'w gofyn i ddarparwyr band eang...

 • Ydw i yn dal o fewn cyfnod fy nghontract cychwynnol?
 • Faint ydw i’n ei dalu?
 • Beth ydw i’n ei gael am y pris hwnnw?
 • Pa mor gyflym mae angen i’m band eang fod i wneud y pethau rydw i eu heisiau?
 • Alla i gael gwasanaeth cyflymach, a faint fydd hwnnw’n ei gostio?
 • Pa mor hir yw’r contract hwnnw?
 • Oes yna unrhyw ffïoedd cysylltu gyda bargen newydd?
 • Beth sy’n digwydd ar ddiwedd cyfnod y contract cychwynnol?

Amser penderfynu. Unwaith i chi gael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch, gallwch benderfynu:

 1. Uwchraddio i wasanaeth cyflymach gyda'ch darparwr presennol
 2. Cadw at wasanaeth o'r un cyflymder, ond ymrwymo i fargen newydd gyda'ch darparwr
 3. Newid i fargen newydd gyda darparawr gwahanol
 4. Aros ar y fargen sydd gennych ar hyn o bryd

Llwytho'r dudalen hon fel adnodd defnyddiol (PDF, 234.4 KB)

Angen mwy o gymorth?

Gwiriwch ein rhestr jargon i'ch helpu i ddeall yr iaith y mae darparawyr band eang yn ei defnyddio i ddisgrifio'u gwasanaethau a'u contractau.

Os oes angen help neu gyngor ychwanegol arnoch, gallwch gysylltu â llinell Gymraeg Ofcom ar 0300 123 2023.